Prestatu zaitez Jesuitak Politeknikoan

Matrikulazioa

8tik 26ra

Maiatza

Ate Irekien jardunaldia

3, 10 eta 17

MAIATZA

Ate Irekien jardunaldia

8, 15 eta 22

MAIATZA

Matrikulazioa

6tik 24ra

Maiatza

Matrikulazioa

6tik 24ra

Maiatza

Goi-mailako heziketa graduak

Mundua eraldatzeko ikasten dugu

Goi-mailako heziketa graduetako zuzendaria

Anatomia patologikoa eta zitodiagnosia

Titulu hau bereganatzen duten pertsonen eginbehar orokorra da lagin histologikoak eta zitologikoak prozesatzea, zitologia ginekologiko eta orokorren hurbilketa diagnostikoa hautatzea eta egitea, eta nekropsia klinikoak eta forentseak egiten laguntzea, diagnostiko klinikoaren edo mediko-legalaren euskarri izan daitezen. Goi-mailako heziketa gradu honek 2.000 prestakuntza-ordu ditu. Modulu guztiak gainditu ondoren, ikasleak Anatomia Patologikoko eta Zitodiagnosiko Goi-mailako Teknikariaren titulu ofiziala eska dezake. Gainera, Jesuitak Indautxuk diploma bat ematen die ikasleei, ikasketak gure ikastetxean egin dituztela egiaztatzeko.

Lan egiteko aukerak

 • Forentseetako laguntzailea.
 • Zitoteknikaria.
 • Biologia molekularreko laguntzailea.
 • Ikerketako laguntzailea.
 • Tanatopraktorea.
 • Anatomia patologikoko eta zitologiako teknikari espezialista.
 • Anatomia patologikoko eta zitologiako goi-mailako teknikaria.
 • Autopsia klinikoen eta mediko-legalen hartzailea.
Lan-poltsa bat dugu lan-merkatuan sartzen laguntzeko.

ORDUTEGIA

ASTELEHENA

15:00 - 21:00

ASTEARTEA

15:00 - 21:00

ASTEAZKENA

15:00 - 21:00

OSTEGUNA

15:00 - 21:00

OSTIRALA

15:00 - 21:00

Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategia

Goi-mailako heziketa gradu honen bidez, gaitasun eta funtzio hauetan trebatzen ditugu gure ikasleak:
 • Lortutako informazioa aztertzea eta baliozkoa den ebaluatzea.
 • Beharrezko ekipoak, materialak eta erreaktiboak sailkatzea eta hautatzea.
 • Laginketa-plana laginaren arabera definitzea.
 • Lan guztia laborategiko jardunbide egokiak kontuan hartuta egitea.
 • Ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak deskribatzea.
 • Kontrolatu beharreko produktuak identifikatzea eta bereiztea, lotutako dokumentazio zehatzaren analisiaren bidez, horrela analisirako bide egokiena hautatzeko.
 • Prozedura analitikoa gauzatzea teknika egokiak erabiliz.
 • Lagina prestatzeko beharrezkoak diren eragiketak egitea.

Lan egiteko aukerak

 • Ur-analista.
 • Kalitate-kontroleko analista.
 • Ikerketa eta garapeneko analista.
 • Lehengaien eta bukatutako produktuen analista.
 • Laborategiko analista (kimikoa, mikrobiologikoa eta instrumentala).
Lan-poltsa bat dugu lan-merkatuan sartzen laguntzeko.

ORDUTEGIA

ASTEARTEA

15:00 - 21:00

ASTEAZKENA

15:00 - 21:00

ASTELEHENA

15:00 - 21:00

OSTEGUNA

15:00 - 21:00

OSTIRALA

15:00 - 21:00

Goi-mailako heziketa gradu honek 2.000 prestakuntza-ordu ditu. Modulu guztiak gainditu ondoren, ikasleak Kalitatea Aztertzeko eta Kontrolatzeko Laborategiko Goi-mailako Teknikariaren titulu ofiziala eska dezake. Gainera, Jesuitak Indautxuk diploma bat ematen die ikasleei, ikasketak gure ikastetxean egin dituztela egiaztatzeko.

Laborategi klinikoa eta biomedikoa

Goi-mailako heziketa gradu honek lagin biologikoen azterketa analitikoak egiteko gaitzen ditu ikasleak, lan-protokolo normalizatuen arabera, ezarritako kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-moduak aplikatuz. Horrela, emaitza teknikoak interpretatzen eta baloratzen ikasten dute, gaixotasunaren prebentzioaren, diagnostikoaren, bilakaeraren kontrolaren eta tratamenduaren euskarri izan daitezen, baita ikerketaren euskarri ere, laguntza-unitatean ezarritako protokoloen arabera.

Lan egiteko aukerak

 • Diagnostiko klinikoko laborategiko goi-mailako teknikaria.
 • Laborategiko teknikari espezialista.
 • Ikerketa eta esperimentazioko laborategiko laguntzailea.
 • Toxikologia-laborategiko teknikaria.
 • Ospitaleko eta farmaziako produktuen merkataritza-ordezkaria.

Lan-poltsa bat dugu lan-merkatuan sartzen laguntzeko.

ORDUTEGIA

ASTELEHENA

15:00 - 21:00

ASTEARTEA

15:00 - 21:00

ASTEAZKENA

15:00 - 21:00

OSTEGUNA

15:00 - 21:00

OSTIRALA

15:00 - 21:00

Goi-mailako heziketa gradu honek 2.000 prestakuntza-ordu ditu. Modulu guztiak gainditu ondoren, ikasleak Kalitatea Aztertzeko eta Kontrolatzeko Laborategiko Goi-mailako Teknikariaren titulu ofiziala eska dezake. Gainera, Jesuitak Indautxuk diploma bat ematen die ikasleei, ikasketak gure ikastetxean egin dituztela egiaztatzeko.

Mantentze-lan elektronikoa

Goi-mailako heziketa gradu honen bidez, gaitasun eta funtzio hauetan trebatzen ditugu gure ikasleaks:

 • Zirkuitu elektronikoen konfigurazioa, haien blokeetako egitura antzemanda.
 • Zirkuitu elektroniko analogiko eta digitalen parametroak kalkulatzea.
 • Zirkuitu analogikoen eta elektronika digital mikroprogramagarrien funtzionamendua egiaztatzea.
 • Mantentze-lanen aurrekontua egitea, alderdi teknikoak eta ekonomikoak erkatuz, horrela irtenbiderik onena eskaintzeko.
 • Ekipo eta sistema elektronikoak zerbitzuan jartzea eta horien funtzionamendua ziurtatzea, onarpeneko parametro teknikoen eta kalitate- eta segurtasun-baldintzen arabera.
 • Mantentze prebentibo, zuzentzaile eta prediktiboko prozesuak gainbegiratzea eta/edo gauzatzea, denboraren eta emaitzen kalitatea kontrolatuta.
 • Materialen eta ekipoen hornidura eta biltegiratzea kudeatzea, lotutako logistika definituz eta izakinak kontrolatuz.

Goi-mailako heziketa gradu honek 2.000 prestakuntza-ordu ditu. Modulu guztiak gainditu ondoren, ikasleak Mantentze Elektronikoko Goi-mailako Teknikariaren titulu ofiziala eska dezake. Gainera, Jesuitak Indautxuk diploma bat ematen die ikasleei, ikasketak gure ikastetxean egin dituztela egiaztatzeko.

Lan egiteko aukerak

 • Produkzio-sistemetako ekipoak gainbegiratzeko, egiaztatzeko, konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Sistema domotiko, immotiko eta segurtasun elektronikoko ekipoen gainbegiratze, egiaztapen, konponketa eta mantentze-lanetako teknikaria.
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako ekipoak gainbegiratzeko, egiaztatzeko, konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Industria-ekipoen konponketako eta mantentze-lanetako teknikaria.
 • Audioko eta bideoko ekipo profesionalak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.

Lan-poltsa bat dugu lan-merkatuan sartzen laguntzeko.

ORDUTEGIA

ASTELEHENA

8:00 - 14:00

ASTEARTEA

8:00 - 14:00

ASTEAZKENA

8:00 - 14:00

OSTEGUNA

8:00 - 14:00

OSTIRALA

8:00 - 14:00

Kimika industriala

Goi-mailako heziketa gradu hau egiten duten ikasleek funtzio eta gaitasun hauek bereganatzen dituzte:

 • Prozesu kimikoko instalazioen eragiketak antolatzea eta kontrolatzea.
 • Energia kogeneratzea eta lotutako zerbitzu osagarriak.
 • Planta kimikoen funtzionamendua gainbegiratzea eta ziurtatzea, abiaraztea eta geldiaraztea.
 • Ezarritako segurtasun-, kalitate- eta ingurumen-baldintzak egiaztatzea.

Goi-mailako heziketa gradu honek 2.000 prestakuntza-ordu ditu. Modulu guztiak gainditu ondoren, ikasleak Kimika Industrialeko Goi-mailako Teknikariaren titulu ofiziala eska dezake. Gainera, Jesuitak Indautxuk diploma bat ematen die ikasleei, ikasketak gure ikastetxean egin dituztela egiaztatzeko.

Lan egiteko aukerak

 • Solidoen, likidoen eta produkzioaren kontramaisua.
 • Txandako eta unitateko burua.
 • Produkzioko arduradun nagusia.
 • Ekoizpen-burua eta biltegikoa ere.
 • Prozesuen ikuskatzailea.
 • Erreakzio-prozesuko arduraduna.
 • Galdara-burua.
 • Nahasgailuen arduraduna.
 • Transformazioko eta lehengaiak hartzeko arduraduna.
 • Udaletako, autonomia-erkidegoetako eta ministerioetako ingurumen sailak eta arloak.

Lan-poltsa bat dugu lan-merkatuan sartzen laguntzeko.

ORDUTEGIA

ASTELEHENA

08:00 - 14:00

ASTEARTEA

08:00 - 14:00

ASTEAZKENA

08:00 - 14:00

OSTEGUNA

08:00 - 14:00

OSTIRALA

08:00 - 14:00

Erasmus +

Erasmus +

Erasmus+ programak hezkuntza-maila guztiak hartzen ditu bere gain, hala nola derrigorrezko heziketa eta Lanbide Heziketa, edo goi-mailako hezkuntza eta helduen prestakuntza. Programa honek Europar Batasuneko eta bere mugetatik haratagoko ikaskuntza formala eta informala du ardatz, nazioartekotzeko bokazio argiarekin. Horrela, ekimen hau beste herrialdeetara ere zabaltzen da ikasleek, irakasleek eta langileek hezkuntza- eta prestakuntza-gaitasunak hobetu eta, horrela, lan aukera gehiago izan ditzaten.