Lege oharra

LEGEA BETETZEA

Jesuitak Indautxuk Betetze Sistema bat du, gure jarduerari aplikagarri zaizkion lege eta araudi guztien arabera jarduten dugula ziurtatzeko. Irregulartasunen bat edo legeriaren, Jokabide Kodearen edo Jesuitak Indautxuk horretarako garatutako arau eta neurrien aurkako ekintzaren bat egin beharra ekar dezakeen portaeraren baten berri duen pertsona orok salaketen bidez jakinarazi beharko du. Komunikazioak edo salaketak Betetze Batzordeari helaraz dakizkioke, bide hauetako bat erabiliz:

 • Helbide elektronikoa: comitecumplimiento@jesuitas.es
 • Posta kodea: Comité de Cumplimiento. Compañía de Jesús. Avenida de la Moncloa, 6, 28003-Madrid
 • Fax: 915358243.

Salaketa-idazkiak, gutxienez, honako hauek jaso beharko ditu:

 • egiten duenaren identifikazioa.
 • salatutako gertaeren deskribapen zehatza (inguruabarrak, datak, eragindako jarduera-eremua, inplikatutako pertsonak, gertatutakoa ikusi edo ezagutzen dutenak…).
 • ez-betetzearen erantzulearen identifikazioa, ezaguna bada.

Salaketarekin batera, frogabide guztiak aurkeztu beharko dira.

Salbuespen gisa, salaketa anonimoak ere onartzen ahalko dira, behar bezala arrazoituta badaude eta dagozkien froga-elementuekin batera.

Pribatutasun-politika honen helburua da Begoñako Andra Mari Ikastetxearen (Jesuitak Indautxu) datu pertsonalen tratamenduei buruzko informazioa ematea eta interesdunek dauzkaten eskubideak deskribatzea. Hain zuzen ere, hala xedatzen dute, alde batetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa) eta bestetik 3/2018 Lege Organikoak, abenduaren 5ekoak, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak.

Jarraian adierazitako datuen tratamenduaren arduraduna Begoñako Andra Mari Ikastetxea (Jesuitak Indautxu) da. Bere IFK hauxe da: R4800030A. Harremanetan jartzeko, bi bide dituzue:
Begoñako Andra Mari Ikastetxeak (Jesuitak Indautxu) tratamendu-jardueren erregistro bat du bere ardurapean, eta bertan zehazten dira tratamenduaren helburuak, tratamendu horiek legitimatzen dituzten oinarri juridikoak eta DBEOren 30. artikuluan zehaztutako gainerako alderdiak. Hona hemen webgune honen bidez egindako tratamenduak eta Ikastetxearen jarduerarekin lotutako beste batzuk:
Tratamenduak Tratamenduaren helburuak │ Legitimazioa │ Hartzaileak
Hezkuntza-jarduera Helburuak Ikastetxearen irakaskuntza eta orientazioa kudeatzea, matrikulazioa kudeatzea, ikasleen kudeaketa akademikoa eta ebaluazioa egitea, eskolaz kanpoko jarduerak kudeatzea, pastoralak eta ikasgelatik kanpokoak, familiekiko harremanak kudeatzea, laguntzak/bekak kudeatzea, eskola-trukea kudeatzea, nazioarteko mugikortasuna eta praktika akademikoak kudeatzea, komunikazioak bidaltzea.
Legitimazioa
 • Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoa.
 • Kontratu bat edo matrikula gauzatzea edo kontratua baino lehenagoko neurriak aplikatzea.
 • Tratamenduaren arduradunak legez dituen betebeharrak betetzea.
 • Medikuntza prebentiboa, diagnostiko medikoa eta osasun-laguntza ematea.
Hartzaileak
 • Hezkuntza- eta zerga-administrazio eskudunak.
 • Beste ikastetxe batzuk.
 • Gurasoen Elkartea.
 • Aseguru-etxeak.
 • Administrazioak, bekak/laguntzak kudeatzeko.
 • Unibertsitateak, haietan sartzeko.
 • Ikasle Ohien Elkartea.
 • Webaren erabiltzaileak.
Administrazio- eta kontabilitate-kudeaketa Helburuak Ikastetxearen administrazioa, ekonomia, kontabilitatea eta fakturazioa kudeatzea; hornitzaileak kudeatzea.
Legitimazioa
 • Kontratu bat edo matrikula gauzatzea edo kontratua baino lehenagoko neurriak aplikatzea.
 • Arduradunak legez dituen betebeharrak betetzea.
Hartzaileak
 • Zerga-administrazio eskuduna.
 • Kontu-auditoreak.
Giza baliabideak Helburuak
 • Lan harremanari eustea.
 • Langileen nominen kudeaketa.
 • Kontratazioen kudeaketa.
 • Gizarte Segurantzako kotizazio, alta, baja eta afiliazioen kudeaketa.
 • Langileen prestakuntzaren kudeaketa.
 • Laneko arriskuen prebentzioa.
 • Enpresa batzordearekiko harremanen kudeaketa.
 • Praktiketako langileen kudeaketa.
Legitimazioa
 • Kontratu bat gauzatzea edo kontratu aurreko neurriak aplikatzea.
 • Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.
 • Prebentzio- edo lan-medikuntzarako behar den tratamendua.
Hartzaileak
 • Lan- eta zerga-administrazioa.
 • Gizarte Segurantza.
 • Sepe/Lanbide.
 • Mutuak.
 • Lan arloko agintaritza.
 • Aseguru konpainia edo artekaritza.
 • Kanpoko arriskuei aurrea hartzeko zerbitzua.
 • Jatorrizko unibertsitatea edo ikastetxea.
 • Enpresa batzordea.
 • Web orriaren erabiltzaileak.
Hautagaitzak Legitimazioa Hautaketa-prozesuetara aurkezten diren pertsonen curriculumak eta jasotako auto-hautagaitzak kudeatzea.
Hartzaileak
 • kontratu aurreko edo kontratuzko harremana.
Zerbitzuak Helburuak Ikastetxearen zerbitzuak kudeatzea; besteak beste, jantokia, haurtzaindegia, erizaintza eta instalazioak alokairua.
Legitimazioa
 • Kontratuzko harreman bat gauzatzea edo kontratua baino lehenagoko neurriak aplikatzea.
 • Medikuntza prebentiboa, diagnostiko medikoa eta osasun-laguntza ematea
Zerbitzuak Helburuak Ikastetxearen zerbitzuak kudeatzea; besteak beste, jantokia, haurtzaindegia, erizaintza eta instalazioak alokairua.
Legitimazioa
 • Kontratuzko harreman bat gauzatzea edo kontratua baino lehenagoko neurriak aplikatzea.
 • Medikuntza prebentiboa, diagnostiko medikoa eta osasun-laguntza ematea.
Hartzaileak
 • Osakidetza/eskola-asegurua.
Webgunea / Bloga / Urtekaria / Sare soziala Helburuak Webguneak, blogak, urtekaria eta sare sozialak kudeatzea; ikasleen eta Ikastetxeko langileen irudiak/ahotsa kudeatzea.
Legitimazioa Interesdunaren baimena.
Hartzaileak
 • Web-orriaren eta blogaren erabiltzaileak
Kontaktuen agenda Helburuak
 • Kontaktuen agenda, kontsultak, kexak eta iradokizunak kudeatzea.
Legitimazioa
 • Interesdunaren baimena.
Eskola-kontseilua Helburuak
 • Eskola Kontseiluaren eta gainerako gobernu eta kudeaketa organoen kudeaketa.
 • Kideen datuak zabaltzea.
Legitimazioa
 • Legezko betebehar bat betetzea.
Hartzaileak
 • Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila.
 • Web orriaren erabiltzaileak .
Eskolaz kanpokoak Helburuak
 • Ikastetxearen eskolaz kanpoko jarduerak kudeatzea.
Legitimazioa
 • Kontratu-harreman baten gauzatzea.
Orientazioa Helburuak Premia bereziak dituzten ikasleentzako orientazio bereziko eta aniztasunari arreta emateko zerbitzua kudeatzea.
Legitimazioa
 • Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoa.
 • Interesdunaren baimen esplizitua.
Hartzaileak Administrazio publiko eskuduna / Berritzegune.
Boluntariotza Helburuak
 • Ikastetxeko boluntariotza-zerbitzua kudeatzea.
Legitimazioa Interesdunaren baimena.
Hartzaileak
 • Lankide dituen erakundeak.
Bideozaintza Helburuak
 • Ikastetxearen segurtasuna kudeatzea.
Legitimazioa
 • Bidezko interesa: Ikastetxeko segurtasunaren kudeaketa
Hartzaileak Agintaritza eskudunak, egoki denean.
Erabiltzaileak, behar bezala justifikatutako kasuetan, xehetasun gehiago ezagutu nahi baditu Begoñako Ama Mari Ikastetxeak (Jesuitak Indautxu) datuei ematen dien tratamenduaren inguruan, 1. atalean identifikatutako edozein kanalen bidez jo dezake Ikastetxera.
Ikastetxeak eraginpeko kolektiboen datuak gordeko ditu zentroarekiko harremanak irauten duen bitartean edo emandako baimena ezeztatzen ez den bitartean, tratamendua baimen horretan oinarritzen denean, eta, ondoren, kasu bakoitzean aplikagarriak diren legezko epeetan eta behar den denboran, bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko. Zerbitzu edo tratamendu bakoitzerako beharrezko diren datuak baino ez dira eskatzen; beraz, datu horiek jakinarazten ez badira, ezin izango dira zerbitzu edo tratamendu horiek eman.

Begoñako Nuestra Señora ikastetxeak Google Classroom/G-Suite hezkuntza-plataforma erabiltzen du irakaskuntza-funtzioa betetzeko. Horrek Google LLC zentroko ikasleen eta erabiltzaileen datuak nazioarteko transferitzea dakar. Zentro hori Estatu Batuetan dago, DBEOren 49.1 a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Halaber, ikasleen eta Ikastetxeko erabiltzaileen datuak Youtube, Twitter eta Facebook sare sozialetan argitaratzen badira, datuen nazioarteko transferentzia egingo da Google LLC, Twitter Inc. eta Facebook Inc. enpresetara, hurrenez hurren; horiek ere Ameriketako Estatu Batuetan dute egoitza DBEOren 49.1 a) artikuan ezarritakoaren arabera.

Datu pertsonalen titularrak jarraian adierazitako eskubideak egikaritu ahal izango ditu, araudian zehaztutako inguruabarretan eta baldintzetan. Horretarako, idazki bat bidali beharko du, gure posta-helbidera edo protecciondedatos@indautxujesuitak.org, helbide elektronikora.

 • Datuetan sartzeko eskubidea: datuak tratatzen ari garen edo ez jakiteko.
 • Datuak zuzentzeko eskubidea: oker dauden datuak zuzentzeko.
 • Datuak ezabatzeko eskubidea: tratamendua eteteko; besteak beste, datuak jada ez direnean beharrezko jaso zirenean zeuzkaten helburuak betetzeko.
 • Datuak aurkaratzeko eskubidea: inguruabar zehatz batzuetan, datuak tratatzeari uzteko.
 • Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea: kasu zehatz batzuetan tratamenduaren irismena mugatzeko, baina kontserbazioa ziurtatuz.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea: aldez aurretik emandako datuak jasotzeko edo hirugarren bati bidaltzea eskatzeko.
 • Aldez aurretik emandako baimena edozein unetan errebokatzeko eskubidea.

Halaber, interesdunak erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, bere eskubideak baliarazteko.

Interesdunak, bere eskubideak gauzatzeko, bere nortasuna egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko du.

Ikastetxeak datu pertsonalei dagokienez sekretuari eusteko eta datu horiek gordetzeko betebeharra du, eta betebehar hori betetzeko konpromisoa hartzen du. Horrez gain, beharrezko diren neurriak hartuko ditu, datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko, aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera.

Ikastetxeak datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ditu ezarrita, datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea eta/edo eskuratzea saihesteko, kontuan hartuta teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera, eta giza ekintzatik edo ingurune fisiko edo naturaletik datozen arriskuak, aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera.

Ikastetxeak aldatu egin ahal izango du datuak babesteko politikaren edukia, gerta daitezkeen lege-aldaketetara egokitzeko, bai eta kontrol-agintaritzek emandako irizpide eta jarreretara egokitzeko ere.
Cookie-politika hau sortu eta eguneratu da CookieFirst.com.
Cookie-taula hau sortu eta eguneratu du CookieFirst consent management platform.